Dagmara Jagodzińska
Łukasz Hałatek

Kancelarie Adwokackie Prawa Rodzinnego i Cywilnego

KANCELARIE ADWOKACKIE
Adwokat Dagmary Jagodzińskiej i Adwokata Łukasza Hałatka

To kompleksowa, rzetelna i fachowa pomoc w sprawach problemów prawnych powstających na gruncie stosunków rodzinnych.
W tym w szczególności w postępowaniach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, kontakty, alimenty, podział majątku, a także w sprawach spadkowych, sprawach z umów darowizny lub zniesieniu współwłasności nieruchomości pomiędzy krewnymi i bliskimi. 

 

 

ADWOKAT

Dagmara Jagodzińska

Siedziba Kancelarii: Bielsko-Biała Filia Kancelarii: Czechowice-Dziedzice Specjalizuje się w sprawach o: rozwód, separację, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi i wnukami, alimenty na małoletnich i małżonka, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opiekuna, zaprzeczeń ojcostwa, podziałach majątku małżonków po rozwodzie i innych.

ADWOKAT

Łukasz Hałatek

Siedziba Kancelarii: Bielsko-Biała Specjalizuje się w sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi i wnukami, alimenty na małoletnich i małżonka, podział majątku małżonków po rozwodzie, a także w sprawach spadkowych, sprawach ze stosunków zobowiązaniowych i innych.

Prawo rodzinne


W tym sprawy o: rozwód, separację, podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie, kontakty z małoletnim dzieckiem, alimenty ( na rzecz małoletniego lub małżonka), władzę rodzicielską, ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego, zgodę zastępczą Sądu w przypadku braku porozumienia rodziców, przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa i inne.

Prawo spadkowe


W tym sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zachowek, wydziedziczenie, zapis lub polecenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu, unieważnienie testamentu, zmianę lub uchylenie postanowienia postanowienia o nabyciu spadku i inne.

Prawo cywilne


W stosunkach pomiędzy członkami rodziny i osobami bliskimi, w tym spraw związanych z umowami małżeńskimi-majątkowymi, umowami darowizn, umowami dożywocia, a nadto spraw związanych z uregulowaniem stosunków własnościowych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, w tym zniesieniem współwłasności, ustanowieniem służebności, zmianą treści służebności, rozliczeniem nakładów, rozliczeniem ciężarów związanych z utrzymaniem służebności i innych.

Małżeństwo

Rodzina

Dziecko

SamodzielniRodzice.com

Kurs Samodzielni Rodzice – Magdalena Gołda

Poznajmy się...
Jak działamy?

Do każdej sprawy staramy się podchodzić z równym zapałem i zaangażowaniem, zapewniając Klientowi niezbędne przy sporach sądowych wsparcie merytoryczne, ale i zrozumienie dla emocji, które nierzadko towarzyszom przedmiotowym sporom. Dbamy, aby naszą pracę cechował profesjonalizm, sprawność działania i największa możliwa skuteczność.

  • Text Hover
  • Text Hover

Dokładamy największych starań, aby nasi Klienci czuli się bezpieczni i w pełni świadomi swojej sytuacji prawnej oraz procesowej. Zindywidualizowane, empatyczne podejście uzupełnione rzeczowym, skonkretyzowanym i zorientowanym na cel działaniem – spowodowało, iż zaufały nam dziesiątki Klientów. 

Borykasz się z problemem natury prawnej i szukasz pomocy?
Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić czy i jak możemy Ci pomóc.