Czym się zajmujemy?

Prawo rodzinne
W tym sprawy o: rozwód, separację, podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie, kontakty z małoletnim dzieckiem, alimenty (na rzecz małoletniego lub małżonka), władzę rodzicielską, ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego, zgodę zastępczą Sądu w przypadku braku porozumienia rodziców, przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa i inne.
Prawo spadkowe
W tym spraw o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zachowek, wydziedziczenie, zapis lub polecenie, otwarcie i ogłoszenie testamentu, unieważnienie testamentu, zmianę lub uchylenie postanowienia o nabyciu spadku i inne.
Prawo cywilne
W stosunkach pomiędzy członkami rodziny i osobami bliskimi, w tym spraw związanych z umowami małżeńskimi-majątkowymi, umowami darowizny, umowami dożywocia, a nadto spraw związanych z regulowaniem stosunków własnościowych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, w tym zniesieniem współwłasności, ustanowieniem służebności, zmianą treści służebności, rozliczeniem nakładów, rozliczeniem ciężarów związanych z utrzymaniem służebności i innych.
Skontaktuj się 
z nami już dziś...
Adwokat Dagmara Jagodzińska
tel.: 602 231 606
Adwokat Łukasz Hałatek
tel.:  884 884 830