Kim jesteśmy?

Adwokat Dagmara Jagodzińska i Adwokat Łukasz Hałatek współpracują w celu zapewnienia swoim Klientom solidnego, a zarazem skutecznego wsparcia merytorycznego, którego potrzebują napotykając na problemy i wątpliwości prawne pojawiające się na gruncie szerokiego spektrum stosunków rodzinnych - małżeńskich, rodzicielskich, konkubenckich i innych, o charakterze osobistym oraz majątkowym
  • Text Hover
Adwokat Dagmara Jagodzińska

Członkini bielsko-bialskiej Okręgowej Izby Adwokackiej, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Bielsku-Białej oraz filię Kancelarii w Czechowicach-Dziedzicach.


Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, znajdując się w gronie 5% najlepszych studentów, uhonorowanych stypendium naukowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak również uzyskując wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Śląskiego za wybitne wyniki w nauce i obronę pracy magisterskiej z dziedziny prawa rodzinnego, zwieńczoną oceną celującą.


Laureatka ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Adw. Stanisława Mikke organizowanego pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej. Laureatka Plebiscytu Orły Prawa – Wybór Klientów 2018.


Autorka licznych publikacji prawnych z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, publikowanych z powodzeniem przez ogólnopolskie, internetowe serwisy kobiece i parentingowe. Członkini grona ekspertów ogólnopolskiego portalu Infor.pl.


Przez lata wykonywania zawodu prawnika, nabyła bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz szeroko rozumianego prawa cywilnego. Specjalizuje się w szczególności sprawach rodzinnych, w tym postępowaniach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty, podział majątku dorobkowego i zniesienie współwłasności oraz w sprawach spadkowych.


Adwokat Łukasz Hałatek

Należy do Bielskiej Izby Adwokackiej, prowadząc Kancelarię Adwokacką w Bielsku-Białej. Adwokat Łukasz Hałatek jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Prawa i Administracji w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa po obronie pracy magisterskiej pt: „Suwerenność – pojęcie, a praktyka międzynarodowa” pod kierunkiem dr hab. prof. UJ Kazimierza Lankosza. 


W trakcie studiów współpracował z licznymi kancelariami adwokackimi na terenie Miasta Krakowa. Po zdaniu egzaminu na aplikację adwokacką odbywał ją pod patronatem adw. Macieja St. Zubka, a po jej zakończeniu i po złożeniu egzaminu zawodowego, został uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej wpisany na listę adwokatów Izby Bielskiej. 


Kontynuuje chlubne rodzinne tradycje prawnicze. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, w tym o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty, podział majątku dorobkowego i zniesienie współwłasności oraz w sprawach spadkowych

  • Text Hover